Podporou, poradenstvím a aktivitami jsou:

• Poradenství zdravotně – sociální

• Poradenství psychologické

• Poradenství finanční a právní

• Praktické informace při budování bezbariérovosti

• Edukace a praktické nácviky s katetry

• Praktická témata pro neformální pečovatele a paraplegiky

• Publikační činnost

  Formou:

• Individuálních a skupinových konzultací

• Praktických workshopů

• Komplexního přístupu

• Odborného poradenství

  S cílem:

• Zlepšení komfortu života

• Získání nových praktických informací a dovedností

  Pro cílové skupiny:

• Neformální pečovatelé

• Osoby se zdravotním postižením

  (pohybový deficit, neurogenní MM a střevo)

PROJ. ZPRÁVA

                                                                 Komunitní centrum pro neformální pečovatele v Medicentru v Pečkách

 

                                                                                                              Reg. č.             CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010767

                                                                                                              Program:        Operační program Zaměstnanost

                                                                                                              Donátor:         MPSV

                                                                                                              Působnost:     ČR mimo území hlavního města Prahy

 

Projekt je realizován od 1.10.2019 do 31.3.2022, financován je z Operačního programu Zaměstnanost, a proto jsou veškeré služby pro neformální pečovatele poskytovány bezplatně. Místem realizace jsou prostory Komunitního centra, případně další vhodné prostory s ohledem na bližší dojezdovou vzdálenost účastníků.

Projekt je určen neformálním pečovatelům, což jsou spoluobčané, rodinní příslušníci, příbuzní a známí, kteří dlouhodobě pečují o blízkého člověka v jeho přirozeném prostředí. V našem projektu se zaměřujeme na neformální pečovatele, pečující o osoby s neurogenním močovým měchýřem (NMM) následkem úrazu či onemocnění, především vozíčkáře.

Neformálním pečovatelům nabízíme komplexní poradenství, podporu a aktivity, které vedou ke zvládnutí a zlepšení jejich každodenních situací v souvislosti s jejich péčí o osobu blízkou.

Tým pracovníků je složen ze specialistů na danou problematiku s dlouholetou praxí v daném oboru.

Součástí projektu je i seznámení a praktická výuka používání katetrů nové generace na principu RIOCATH®, které při aplikaci netraumatizují močovou trubici, je minimalizováno zanesení infekce a jsou eliminovány recidivy uroinfekcí.

Nedochází k poškození močových cest a je eliminováno zavlečení infekce při intermitentní katetrizaci.

(více informací v sekci PRODUKTY RIOCATH®)

V případě Vašeho zájmu účasti v projektu nás prosím oslovte prostřednictvím formuláře v sekci Kontakt

PROJEKT

© 2022 Miroslav Halada

© Riocath Medicare, z.ú. Všechna práva vyhrazena

Riocath Medicare, z.ú.

Chvalovická 1076

289 11 Pečky

 

IČ: 035 93 614

Č. účtu: 5657099319/0800

ID datové schránky: xquszpm

  • Komunitní centrum pro neformální pečovatele v Pečkách
  • Chvalovická 1076
  • 289 11 Pečky
  • e-mail: komunitni.centrum@riocath.com