Své aktivity v rámci projektu realizuje Riocath Medicare z.ú. i v dalších lokalitách v rámci ČR.

Zapsaný ústav vznikl 26. listopadu 2014 pod názvem Komunitní centrum pro aktivní život, z.ú.

Na základě notářského zápisu ze dne 24. dubna 2019 byl ústav přejmenován na Riocath Medicare, z.ú. se sídlem v Pečkách, Chvalovická ulice 1076.

 

Zapsaný ústav je součástí holdingu Riocath Global a.s.

Hlavní provozovanou činností holdingu Riocath je vývoj a výroba zdravotnických prostředků na principu RIOCATH®. Jedná se o jedinečnou pokrokovou technologii, která nachází uplatnění nejen ve zdravotnictví.

 

Dne 30.6.2020 obdržela společnost Riocath Medical Devices a.s. Certifikát zabezpečení jakosti výroby od Elektrotechnického zkušebního ústavu v Praze pro Urinární katetr RIOCATH- třída I sterilní.

Dne 18.8.2020 obdržel urinární katetr RIOCATH a jeho různé varianty od SÚKL Notifikaci katetru jako zdravotnického prostředku.

 

Riocath Medicare, z.ú. získal v roce 2019 dotaci od MPSV z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu Komunitní centrum pro neformální pečovatele v Medicentru v Pečkách. Projekt je realizován od října 2019 a je určený pro cílové skupiny: Neformální pečovatelé a Osoby se zdravotním postižením.

 

Neformální péče je péče poskytovaná osobě závislé na podpoře, pomoci a péči jejími blízkými rodinnými příslušníky, příbuznými nebo známými.

Komunitní centrum pro neformální pečovatele sídlí v Pečkách, Chvalovická ul., č.p.1076

© 2022 Miroslav Halada

© Riocath Medicare, z.ú. Všechna práva vyhrazena

Riocath Medicare, z.ú.

Chvalovická 1076

289 11 Pečky

 

IČ: 035 93 614

Č. účtu: 5657099319/0800

ID datové schránky: xquszpm

  • Komunitní centrum pro neformální pečovatele v Pečkách
  • Chvalovická 1076
  • 289 11 Pečky
  • e-mail: komunitni.centrum@riocath.com